chunks

ignis stone

Het woord 'ignus' in het Latijn betekent vuur. Ignis stone is een stollingsgesteente dat wordt gevormd door het stollen van magma of lava.

Steen